Rekisteriseloste

1. Rekisterin nimi

Leaf Areena Oy:n asiakasrekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Leaf Areena Oy
2214640-6
Kärsämäentie 35
20360 Turku
Tiedustelut:
Myyntipalvelu 010 281 4401

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakkaiden tunnistamiseen, yksilöintiin sekä kulkutietojen ja -oikeuksien hallinnointiin. Rekisteriin merkitään asiakkaiden käyttämät palvelut. Rekisterin tietoja käytetään lisäksi laskutuksen ja markkinoinnin järjestämiseen.

Asiakasrekisteritietoja voi käyttää vain siihen käyttötarkoitukseen, joka sille on määritelty, ellei laissa ole toisin säädetty.

4. Rekisteröitävät tiedot

- Nykyiset ja entiset asiakkaat
- Asiakkaan nimi ja yhteystiedot
- Y-tunnus ja henkilötunnus
- Yhteisöasiakkaan yhteyshenkilö
- Käyttötilastot
- Laskutustiedot
- Muistiinpanot

5. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan asiakkaalta. Kulku- ja laskutustiedot muodostuvat asiakkaan käyttämien palveluiden perusteella.

6. Rekisterin tietojen luovuttaminen

Asiakastietoja ei luovuteta sivullisille ilman asiakkaan suostumusta tai nimenomaista lainsäädöstä.

Mikäli tietojen luovuttamiseen on lainsäädännössä mainittu peruste, tietoja luovutetaan vain siinä määrin kuin se on tarpeellista. Henkilötunnusta käytetään ainoastaan silloin, kun se on välttämätöntä asiakkaan yksilöimiseksi tai viranomaiset sitä vaativat.

7. Rekisterin suojaaminen

Asiakasrekisteriin ei ole ulkoista verkkoyhteyttä. Asiakkailla, joilla on voimassa oleva käyttäjätunnus, on pääsy ainoastaan omiin yhteystietoihin ja niiden päivittämiseen.

Asiakasrekisterin tietoja käsitellään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla. Tietokoneella olevia tietoja käytetään käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

Asiakastietoja käsitellään paperiversioina ainoastaan satunnaisesti. Tällöin ne ovat henkilökunnan jatkuvan valvonnan alaisina ja työajan ulkopuolella lukituissa tiloissa.

8. Rekisteritietojen säilytys, arkistointi ja hävittäminen

Asiakkaan tiedot säilytetään niin kauan kuin rekisterin käyttötarkoitus sen mahdollistaa.